Yerköy Masaj İlcan

salonu, hamilelik sırasında kalp veya ana kan damarlarının hastalıklarından biridir. Yerköy masaj Bu bozukluklar doğumda farklı şekillerde ortaya çıkabilir. masaj salonu Bu problem, duvarda atriyum, ventrikül veya kalbin her iki odası arasında veya kalpten çıkan iki büyük arter arasında bir bebeğin her bebekte kalması gerektiği, ancak doğum sonrası damar gereklidir. Yerköy masaj Kalan açıklıklar kalbin düşük basınç tarafına geçmesine ve dolaşım dengesinin kalbin her büzülmesinde bozulmasına ve kalbin gereksiz yere yorulmasına neden olur. masaj salonu Bu, kalbin atriyumları arasındaki duvardaki boşluktur. Yerköy masaj . Böylece temiz kan kalbin sağ tarafına geçer. Rahatsızlık, akciğerde kanın artmasına, akciğerlerde ve kalpte büyümeye neden olarak vücuda zarar verir. iki ventrikül arasında yer alan masaj salonu duvardaki açıklıkların varlığıdır. Kalbin sol tarafındaki berrak kan bu açıklıktan geçer. Açıklığın boyutuna bağlı olarak tedavi ilaç veya cerrahi ile yapılabilir. masaj salonu Bebeğin her bebeği doğumdan önce iki atardamar arasında bulunan büyük atardamarların arasında bulunur. Bu gemi teslimattan sonraki üç gün içinde kapatılmalıdır. Bazı durumlarda, özellikle prematüre bebeklerde bu damar kapalı değildir. Bu sorun ilacın birkaç ay içinde veya kendiliğinden düzelebilir. Tam dönem bebeklerde bu sorun genellikle kendiliğinden düzelmez. Bu hastalarda temiz kanın bir kısmı akciğerlere gider. Bu, pulmoner arterde basınç artışıyla kalbin aşırı çalışmasına neden olur. masaj salonu Bu tür hastalarda kalp kapakçıklarında veya kalbin ana damarlarında darlık vardır. Kalp kasında darlık ve ani ölüme neden olabilecek sorunlar nedeniyle zayıflık var. masaj salonu Kalbin sağ tarafında akciğere giden ana damarın sonunda veya kapağın biraz altında veya altında darlık var. Bu valften kan gönderirken kalp daha fazla çalıştığından, gelecekte kalp yorulur. Daha fazla ilerleme kaydedilene kadar herhangi bir semptom olmadan gelişebilir. Darlık derecesine göre etkileri vardır. masaj salonu Kalbin sol tarafında veya kapağın üstünde veya altında ana damar kapağının darlığı. Sol ventrikül organlara daha fazla kan göndermeye zorlanır. Tedavi, striktür derecesi ile ilişkilidir. Bu, sorunun üç yerine iki broşür olmasına neden olabilir. Buna biküspid aort kapağı denir. masaj odası Stenozun ayrılmasından sonra kalbin sol tarafındaki ana damar kolların aşağı kısmında meydana gelir. Sol ventrikül daha fazla çalışıyor, stenozun üst kısmında kan basıncı düşüyor ve beyne ve kollara giden damarlarda yükseliyor. Darlık derecesi, tedavinin belirleyicisidir. masaj salonu Sol ve sağ ventrikül arasında kalpte bulunan veya biri normalden daha kalın, daha yumuşak veya daha gevşek olan kapak iki broşürü. Kapak, kasılma sırasında sol atriyuma doğru sarkar. Sarkma nedeniyle kapak kapanmaz ve kan sol atriyuma kaçar. Rahatsızlık genellikle kalıtsal etkilerden kaynaklanır. Bu bozukluğa, akciğerlerdeki kan akışındaki bir düşüş neden olur ve bu, kalbin sağ kısmında, kanın akciğerlere sistemik dolaşımında gelişen ve oksijenlenme için akciğerlere yol açar. Bu karışımın derecesine göre cilt ve mukoza zarlarında mavi ve mor renk oluşumu, yani siyanoz oluşur. masaj salonuBu pulmoner arter darlığında rahatsızlık, ventrikül açıklığı, ana arterden sağ ventriküle doğru yer değiştirme gibi doğru sorunlara rastlanır. Hastalarda en önemli belirti mor ten. Bu doğumdan sonra veya birkaç ay sonra ortaya çıkabilir. Çocuk bir yaşına ulaştığında, parmak uçlarında kalınlaşma olabilir. Hafif vakalarda morluk olmayabilir. masaj salonu Kalp anormal şekilde geliştiği için temiz ve kirli kan karışır ve kan çok az oksijenle dağılır. Hastalar ziyonik görünüme sahiptir. masaj salonu Bu durumda, sol ventrikülün pulmoner arterleri ve sağ ventrikülün aort arterleri ters çevrilir. Kirli kan akciğerlerde temizlenmez, kirli kan vücuda gider. Hastaların doğumdan sonra hayatta kalma şansları azalır, bu ancak berrak kanın bir açıklıktan geçirilmesiyle başarılabilir. Konjenital kalp hastalıklarının tedavisi, küçük kalp delikleri, hafif ve ilerlemeyen damar darlığı veya kalp kapak problemleri dışında, hastaların büyümesini ve gelişmesini engellemeyen veya kendiliğinden kapanması muhtemel olan cerrahi tedavi olarak gerçekleştirilir. Bu hastalıkların tedavisi, spesifik ve titiz bir çalışma gerektirir. Pediatrik kalp hastalıklarının tedavisinde kaydedilen ilerlemelerin bir sonucu olarak, kalp hastalıkları erken dönemde müdahale edilir ve hastaların çoğu normal veya neredeyse normal bir ömre sahip olabilir. Hastalar% 1-10 arasında hayati bir risk alır. Ameliyattan sonra, çocukların neredeyse tamamı erişkin yaşına gelir ve karmaşık hastaların bazıları tamamen iyileşmez. Bu hastalar daha karmaşık problemlere sahiptir, ancak daha iyi yaşamaları için ameliyat olabilirler. Ameliyat öncesi ve sonrasında bu hastalarda yaşam riski daha fazladır.